Registrácia

Program

08:00-09:00
Registrácia a chutné raňajky
09:00-09:20
Otvorenie konferencie
09:20-10:00
Paul Dolan

Veda šťastia a rozhodovania

Profesor Paul Dolan vie, vďaka čomu sa cítime dobre. Všetko je to o tom, čomu venujeme pozornosť. Povie nám, ako môžeme redizajnovať svoj osobný a pracovný život, aby sme boli šťastnejší. Paul tiež vysvetlí, prečo toľko života žijeme v príbehoch, ktoré nás nie vždy robia šťastnými. Budeme diskutovať o tom, ako môžeme robiť lepšie rozhodnutia, či už ako zákazníci alebo zamestnanci.

10:00-10:30
Topi Paananen

Udržiavanie firemnej kultúry a podpora rastu: Postrehy generálneho riaditeľa spoločnosti Peikko o podpore ducha úspechu

Topi sa s nami podelí o cenné poznatky o udržiavaní správneho ducha v obdobiach rýchleho rastu. Ako líder s vášňou pre podporu firemnej kultúry sa ponorí do stratégií stanovovania cieľov, prispôsobivosti a udržiavania jedinečného ducha Peikko. S rozsiahlymi skúsenosťami v medzinárodnom stavebnom sektore stál Topi na čele transformácie Peikko z malej exportne orientovanej spoločnosti na globálneho lídra s pozitívnym vplyvom na stavebný priemysel.

10:30-11:00
PRESTÁVKA
11:00-11:30
Craig Ramsay

Prebudenie tímového potenciálu a podstupovanie rizík

Táto moderovaná diskusia s Craigom Ramsaym, renomovaným kanadským hokejovým trénerom a bývalým hráčom, sa zameria na to, ako Craig zmenil slovenskú reprezentáciu mužov v ľadovom hokeji vštepovaním novej mentality, presadzovaním jednotného systému tímovej hry a mentorovaním mladších trénerov. Ramsay, ktorý prijal filozofiu „bezpečnosť je smrť“, povzbudzuje skôr proaktívne skórovanie, než pasívne čakanie na chyby. Diskusia bude prispôsobená pre lídrov a HR profesionálov, ktorí hľadajú cenné poznatky o podpore tímovej práce, podstupovaní kalkulovaných rizík a riadení pozitívnych zmien vo svojich organizáciách.

11:30-12:00
Joppe Jansen

Leadership v medzikultúrnom prostredí: využitie diverzity pre úspešnú spoluprácu

Joppe nám počas tejto prednášky predstaví význam kultúrneho povedomia vo firemnom prostredí. Na čoraz rozmanitejšom globálnom trhu je pochopenie a ocenenie kultúrnych rozdielov životne dôležité pre podporu spolupráce a dosiahnutie úspechu. Získajte hlbšie pochopenie toho, ako prijímanie a oceňovanie kultúrnych rozdielov podporuje spoluprácu a riadi úspech organizácie. Objavte praktické stratégie a techniky na využitie kultúrnej rozmanitosti pre lepší výkon a výsledky.

12:00-13:30
Obed
13:30-14:00
Ynzo Van Zanten

Inšpirácie pre organizácie so zmyslom: ako sa vysporiadať s “FOMP” (strach z chýbajúceho zmyslu)

Ynzo sa s vami podelí o svoje postrehy o vyvážení finančného úspechu a sociálneho dopadu firmy a o tom, ako môžu firmy autenticky poňať vytváranie pozitívneho vplyvu na spoločnosť ako svoj cieľ. Podľa Ynza: „Budúcnosť biznisu nie je len o zmysluplnom podnikaní, ale o tom, ako prosperovať v „post-purpose“ ére a ako byť na vrchole v kapitalizme 21. storočia. Nie B2B alebo B2C, ale človek človeku; H2H ekonomika. Je to o prevratnom marketingu a o úžasných tímoch. Ide o prijatie zraniteľnosti. O radikálnej transparentnosti. A to všetko bez jediného použitia slov KPI alebo HR.

14:00-14:30
Catalina Schveninger

Ľudia verzus zisk

Catalina sa bude zaoberať napätím medzi dvoma piliermi: ľuďmi a ziskom, podelí sa o svoje názory a príklady stratégií na vyváženie oboch. V nepriaznivých časoch, ako je nedávny pokles trhového ocenenia a jeho následný nárast, pri hromadnom prepúšťaní v technologických spoločnostiach, sa uprednostňovanie jedného piliera oproti druhému stáva veľmi viditeľnou záležitosťou. Nie je to však všetko len záhuba a temnota: zavedenie stratégií zameraných na ľudí a silných inkluzívnych kultúr môže priniesť obrovské dividendy (a nielen metaforicky).

14:30–15:00
Alexander Kjerulf

Leadership a šťastie v práci

Preskúmajte úlohu lídrov pri pestovaní šťastia v práci. Táto téma sa ponorí do výskumom podloženého prístupu, že dobré vedenie motivuje zamestnancov a dodáva im energiu, čím podporuje pracovné prostredie, kde jednotlivci ochotne idú “the extra mile”. Odhaľovaním mýtov a zdôrazňovaním efektívnych činností lídri objavia jednoduché, ale účinné nástroje na vytvorenie šťastného pracovného prostredia. Alexander navyše zdôrazňuje dôležitosť vlastného šťastia lídrov, pretože priamo ovplyvňuje pohodu zamestnancov a celkový úspech.

15:00-15:30
Prestávka
15:30–16:00
Jurgen Appelo

Čo to vlastne je biznis agilita?

Prežiť a prosperovať v 21. storočí si vyžaduje viac než len beh kratších cyklov spätnej väzby a „oslavovanie zlyhania“. Sústreďme sa na rast prostredníctvom inovatívneho vedenia. Zamerajme sa na nepretržité experimenty, rýchlejšie učenie, šťastnejších zamestnancov a hravé pracovné prostredie. V tejto prednáške Jurgen Appelo ponúka svoj osobný pohľad na to, čo znamená agilita a inovácie na základe toho, čo pozoroval ako manažér, podnikateľ a zákazník. Podľa jeho názoru sa Lean-agile spoločnosti prispôsobujú zmenám, zatiaľ čo inovatívne spoločnosti spôsobujú zmenu.

16:00–16:30
Hira Ali

Spojenectvo | ako byť spojencom v práci.

Táto prednáška vás zavedie do témy spojenectva. A hoci sa pozornosť sústreďuje predovšetkým na to, aby muži boli spojencami žien, mnohé z ponúkaných stratégií sú rovnako relevantné pre iné formy spojenectva. Hira poskytne praktické kroky a každodenné nástroje, ktoré spojencom poskytnú sebadôveru, že budú silnými zástancami žien a marginalizovaných skupín v práci a na širšej úrovni. Tí, ktorí sú ochotní urobiť tento odvážny prvý krok a premeniť dobré úmysly na zmysluplné činy, sa vydajú na progresívnu a sebareflexívnu cestu, na ktorej môžu spochybniť svoje vlastné predsudky a predsudky iných.

16:30-16:50
Uzavretie konferencie
19:30–21:30
Ocenenie HRLeader and HRTalent 2023 a galavečer
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu.